Tất cả tin tuyển dụng

Trưởng nhóm điện tử

 • Hà Nội
 • Lương: 14-18 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Kỹ sư tự động hóa

 • Hà Nội
 • Lương: 7- 10 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Kỹ sư nhiệt- lạnh R&D

 • Hà Nội
 • Lương: 7- 10 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Kỹ sư cơ khí R&D

 • Hà Nội
 • Lương: 8-15 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Kiến trúc sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

 • Hà Nội
 • Lương: 12-15 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Kỹ sư giám sát thi công

 • Hà Nội
 • Lương: 8-15 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Nhân viên kế toán

 • Hà Nội
 • Lương: 6-8 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Nhân viên mua hàng

 • Hà Nội
 • Lương: 7-12 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Nhân viên hành chính- pháp lý

 • Hà Nội
 • Lương: 6-8 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Nhân viên thiết kế cơ điện

 • Hà Nội
 • Lương: 7-15 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Đối tác của chúng tôi