Tất cả tin tuyển dụng

THỰC TẬP SINH NĂM 2021

 • Hà Nội
 • Lương: có hỗ trợ lương
Ngày hết hạn: 15/08/2021

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH NĂM 2021

 • Hà Nội
 • Lương:
Ngày hết hạn: 15/08/2021

Nhân viên Edit Video

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 14.000.000
Ngày hết hạn:

Graphic Designer

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 14.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng phòng Thi công cơ điện

 • Sài Gòn
 • Lương: 15.000.000 - 25.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Nhân viên Kinh doanh

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: Theo năng lực và cơ chế của công ty
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng phòng Kỹ thuật

 • Bắc Ninh
 • Lương: 16.000.000 -18.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng phòng Kinh doanh

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: Theo năng lực và cơ chế của công ty
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ thuật Cơ khí

 • Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Giám đốc Sản xuất

 • Bắc Ninh
 • Lương: 15.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Đối tác của chúng tôi