Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TUÂN THỦ – INTECH GROUP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TUÂN THỦ – INTECH GROUP

Chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo về Tuân thủ của INTECH GROUP!  

Xem chi tiết

Khóa Đào tạo hội nhập dành cho nhân viên mới – INTECH GROUP

Khóa Đào tạo hội nhập dành cho nhân viên mới – INTECH GROUP

 Links bài Kiểm tra kết quả Khóa Đào tạo hội nhập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT50PkipmLmmYVp_7cjkIKzl_HxbUXFEckiZhdMg8Iw6PPTw/viewform?usp=pp_url      

Xem chi tiết

Đối tác của chúng tôi