Lễ ký kết hợp tác giữa INTECH Group và bộ môn kỹ thuật Nhiệt – Đại học Giao thông vận tải

Sáng ngày 31/10/2021, INTECH Group phối hợp cùng với Bộ môn Kỹ thuật nhiệt, Khoa Cơ khí, trường Đại học giao thông vận tải tổ chức chương trình:

“Lễ ký kết hợp tác giữa INTECH Group và bộ môn kỹ thuật Nhiệt – Đại học GTVT”

Chương trình diễn ra nội dung thỏa thuận, hợp tác bao gồm các hoạt động hỗ trợ học tập, thực hành, nghiên cứu khoa học và học bổng cho sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt.

Sự kết hợp giữa Doanh nghiệp với các trường Đại học luôn là một cơ hội tốt cho các sinh viên, là tiền đề cho các em đang học và sắp ra trường tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, giúp các em có một cái nhìn tổng quát cũng như định hướng cho công việc trong tương lai của mình.


Lễ ký kết hợp tác giữa INTECH Group và bộ môn kỹ thuật Nhiệt – Đại học GTVT

 

Chương trình diễn ra nội dung thỏa thuận, hợp tác bao gồm các hoạt động hỗ trợ học tập, thực hành, nghiên cứu khoa học và học bổng cho sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt.

Đối tác của chúng tôi