Tất cả tin tuyển dụng

Kỹ sư hiện trường

 • Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 • Lương: 8,000,000 - 14,000,000
Ngày hết hạn: 15/03/2022

Trưởng phòng HCNS

 • Hà Nội
 • Lương: 18.000.000-23.000.000
Ngày hết hạn: 15/04/2022

Kỹ sư T&C

 • Hà Nội
 • Lương: 13.000.000-17.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng phòng T&C

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000-20.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Nhân viên thiết kế Phòng cháy chữa cháy

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000-15.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Nhân Viên Mua Hàng Xây dựng

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000-14.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG – PR & SỰ KIỆN

 • Hà Nội
 • Lương: 12.000.000-15.000.000
Ngày hết hạn: 10/07/2022

Kỹ sư cơ khí R&D

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000-15.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng phòng đấu thầu cơ điện

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000-15.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Đối tác của chúng tôi