Dịch vụ Bảo trì

Sale Admin

  • Hà Nội
  • Lương: 6.000.000 - 9.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng phòng Bảo hành – Bảo trì

  • Hà Nội
  • Lương: 15.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Kỹ thuật viên bảo trì Cơ điện, HVAC

  • Hà Nội, Sài Gòn
  • Lương: 8.000.000 -15.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Đối tác của chúng tôi