Công nghệ thông tin

Nhân viên IT (Quản trị hệ thống CNTT)

  • Hà Nội
  • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Chuyên viên IT (Quản trị hệ thống mạng)

  • Hà Nội
  • Lương: 10.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 25/06/2021

Đối tác của chúng tôi