Cơ khí - Sản xuất

Thư Ký Dự Án

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 31/05/2023

Trưởng Phòng MEP

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 25.000.000 - 30.000.000
Ngày hết hạn:

Thực tập sinh Cơ khí

 • Hà Nội
 • Lương: 1,000,000 đến 3,000,000
Ngày hết hạn: 30/11/2021

Nhân viên Kinh doanh

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: Theo năng lực và cơ chế của công ty
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng phòng Kỹ thuật

 • Bắc Ninh
 • Lương: 16.000.000 -18.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng phòng Kinh doanh

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: Theo năng lực và cơ chế của công ty
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ thuật Cơ khí

 • Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Giám đốc Sản xuất

 • Bắc Ninh
 • Lương: 15.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

 • Bắc Ninh
 • Lương: 14.000.000 - 16.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Đối tác của chúng tôi