Nhân sự - Pháp chế

Phó phòng HCNS

  • Hà Nội
  • Lương: 15.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Thực tập sinh HCNS

  • Hà Nội
  • Lương: 2.500.000 - 3.000.000
Ngày hết hạn: 10/06/2021

Chuyên viên Tuyển dụng

  • Hà Nội
  • Lương: 10.000.000 -15.000.000
Ngày hết hạn: 15/06/2021

Nhân viên pháp chế

  • Hà Nội
  • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn:

Nhân viên hành chính- pháp lý

  • Hà Nội
  • Lương: 6-8 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Đối tác của chúng tôi