Nhân sự - Pháp chế

Trưởng phòng HCNS

 • Hà Nội
 • Lương: 18.000.000-23.000.000
Ngày hết hạn: 15/04/2022

Nhân viên hành chính nhân sự tổng hợp

 • Hà Nội, Bắc Ninh, Sài Gòn
 • Lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Thực tập sinh Pháp chế

 • Hà Nội
 • Lương: 1,000,000 đến 3,000,000
Ngày hết hạn: 30/11/2021

Thực tập sinh Nhân sự

 • Hà Nội
 • Lương: 1,000,000 đến 3,000,000
Ngày hết hạn: 30/11/2021

Phó phòng HCNS

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Thực tập sinh HCNS

 • Hà Nội
 • Lương: 2.500.000 - 3.000.000
Ngày hết hạn: 10/06/2021

Chuyên viên Tuyển dụng

 • Hà Nội
 • Lương: 10.000.000 -15.000.000
Ngày hết hạn: 30/11/2021

Nhân viên pháp chế

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn:

Nhân viên hành chính- pháp lý

 • Hà Nội
 • Lương: 6-8 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Đối tác của chúng tôi