Mua hàng - Kho vận

Kế toán công trường

  • Hà Nội
  • Lương: 6.000.000 - 8.000.000
Ngày hết hạn: 20/06/2021

Nhân viên mua hàng

  • Hà Nội
  • Lương: 7-12 triệu đồng
Ngày hết hạn: 20/11/2021

Nhân viên mua hàng trong nước/ngoài nước

  • Hà Nội
  • Lương: 8,000,000 - 12,000,000
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Cộng tác viên phiên dịch

  • Hà Nội
  • Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Nhân viên thủ kho

  • Hà Nội
  • Lương: 6,000,000 - 8,000,000
Ngày hết hạn:

Đối tác của chúng tôi