Mua hàng - Kho vận

Nhân Viên Mua Hàng Xây dựng

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000-14.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Phó phòng Mua hàng/Trưởng phòng Mua hàng

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000 - 18.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Kế toán công trường

 • Hà Nội
 • Lương: 6.000.000 - 8.000.000
Ngày hết hạn: 20/06/2021

Nhân viên mua hàng

 • Hà Nội
 • Lương: 7-12 triệu đồng
Ngày hết hạn: 28/02/2022

Nhân viên mua hàng trong nước/ngoài nước

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 12,000,000
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Cộng tác viên phiên dịch

 • Hà Nội
 • Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Nhân viên thủ kho

 • Hà Nội
 • Lương: 6,000,000 - 8,000,000
Ngày hết hạn:

Đối tác của chúng tôi