Nghiên cứu phát triển

Kỹ sư cơ khí R&D

  • Hà Nội
  • Lương: 8.000.000-15.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Giám đốc R&D

  • Hà Nội
  • Lương: 25.000.000-35.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Kỹ sư R&D Nhiệt lạnh

  • Hà Nội
  • Lương: 7- 10 triệu đồng
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Đối tác của chúng tôi