Cơ điện - Nhiệt lạnh

Kỹ Sư Thiết Kế Điện Lạnh/Nhiệt Lạnh

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 31/10/2021

Kỹ sư thiết kế Điện lạnh/Nhiệt lạnh

 • Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Dược sỹ, kỹ sư hóa dược, sinh hóa, thực phẩm

 • Hà Nội
 • Lương: 10.000.000 - 12.000.000 + % hoa hồng Dự án
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ sư thiết kế (Dự án)

 • Hà Nội
 • Lương: 9.000.000 - 11.000.000 + % hoa hồng
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng nhóm/ kỹ sư thiết kế mạch, lập trình điện tử

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000 - 30.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng)

 • Hà Nội
 • Lương: 6.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn:

Nhân viên QA/QC

 • Hà Nội
 • Lương: 7.000.000 - 8.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ sư thiết kế cơ điện, HVAC

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 15/06/2021

Kỹ sư giám sát thi công

 • Hà Nội, Sài Gòn
 • Lương: 8.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 15/06/2021

Kỹ sư R&D Nhiệt lạnh

 • Hà Nội
 • Lương: 7- 10 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Đối tác của chúng tôi