Cơ điện - Nhiệt lạnh

Kỹ Sư Điện Lạnh/Nhiệt Lạnh

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 10.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2022

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế HVAC

 • Hà Nội
 • Lương: 12,000,000 - 20,000,000 VND
Ngày hết hạn: 30/06/2023

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Điện – Cơ Điện

 • Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 • Lương: 12.000.000 - 18.000.000
Ngày hết hạn: 31/05/2023

Tuyển dụng Giám đốc dự án/Chỉ huy trưởng dự án cơ điện

 • Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Sài Gòn
 • Lương: 25.000.000 vnđ - 35.000.000 vnđ
Ngày hết hạn: 31/05/2023

Kỹ sư T&C

 • Hà Nội
 • Lương: 13.000.000-17.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng phòng T&C

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000-20.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng phòng đấu thầu cơ điện

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000-15.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Giám sát Cơ điện/HVAC

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
Ngày hết hạn: 15/03/2022

Trưởng phòng Thi công Cơ điện

 • Hà Nội
 • Lương: 25,000,000 - 30,000,000
Ngày hết hạn: 30/11/2021

Đối tác của chúng tôi