Cơ điện - Nhiệt lạnh

Kỹ sư T&C

 • Hà Nội
 • Lương: 13.000.000-17.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng phòng T&C

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000-20.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng phòng đấu thầu cơ điện

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000-15.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Kỹ sư thiết kế Cơ điện/HNAC

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
Ngày hết hạn: 15/03/2022

Giám sát Cơ điện/HVAC

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
Ngày hết hạn: 15/03/2022

Trưởng phòng Thi công Cơ điện

 • Hà Nội
 • Lương: 25,000,000 - 30,000,000
Ngày hết hạn: 30/11/2021

Thực tập sinh Nhiệt lạnh

 • Hà Nội
 • Lương: 1,000,000 đến 3,000,000
Ngày hết hạn: 30/11/2021

Kỹ Sư Thiết Kế Điện Lạnh/Nhiệt Lạnh

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Kỹ sư thiết kế Điện lạnh/Nhiệt lạnh

 • Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Đối tác của chúng tôi