QA/QC - Chất lượng, An toàn

Nhân viên thiết kế Phòng cháy chữa cháy

  • Hà Nội
  • Lương: 8.000.000-15.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Nhân viên QA/QC

  • Hà Nội
  • Lương: 7.000.000 - 8.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Nhân viên An toàn công trình

  • Hà Nội
  • Lương: 7.000.000 - 8.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ sư giám sát thi công

  • Hà Nội, Sài Gòn
  • Lương: 8-15 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Nhân viên QA/QC

  • Hà Nội
  • Lương: 10.000.000-12.000.000
Ngày hết hạn: 31/10/2019

Đối tác của chúng tôi