Cấp Quản lý Điều hành

Trưởng phòng Kỹ thuật

 • Bắc Ninh
 • Lương: 16.000.000 -18.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng phòng Kinh doanh

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: Theo năng lực và cơ chế của công ty
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Giám đốc Sản xuất

 • Bắc Ninh
 • Lương: 15.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

 • Bắc Ninh
 • Lương: 14.000.000 - 16.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng nhóm/ kỹ sư thiết kế mạch, lập trình điện tử

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000 - 30.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng phòng quản lý Bảo hành – Bảo trì

 • Hà Nội, Sài Gòn
 • Lương: 15.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Giám đốc Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 30.000.000 - 35.000.000
Ngày hết hạn: 20/06/2021

Trưởng phòng Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 20.000.000-25.000.000
Ngày hết hạn: 20/06/2021

Trưởng nhóm thiết kế – kiến trúc

 • Hà Nội
 • Lương: 12-20 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/04/2021

Trưởng nhóm điện tử

 • Hà Nội
 • Lương: 14-18 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Đối tác của chúng tôi