Tài chính - Kế toán

Kế toán viên

 • Hà Nội
 • Lương: 7,000,000 - 9,000,000
Ngày hết hạn: 31/05/2023

Chuyên Viên Tài Chính

 • Hà Nội
 • Lương: 10.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 31/05/2023

Kế toán công trường

 • Hà Nội
 • Lương: 6.000.000 - 8.000.000
Ngày hết hạn: 20/06/2021

Nhân viên kế toán

 • Hà Nội
 • Lương: 6-9 triệu đồng
Ngày hết hạn: 31/05/2022

Thực tập sinh kế toán

 • Hà Nội
 • Lương: 1,200,000 - 2,400,000
Ngày hết hạn: 30/11/2021

Kế toán tổng hợp

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 12,000,000
Ngày hết hạn:

Kế toán thuế

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 12,000,000
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Đối tác của chúng tôi