Thi công - Bảo hành

Giám sát thi công

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
Ngày hết hạn: 20/11/2021

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 31/10/2021

Trưởng phòng Thi công cơ điện

 • Sài Gòn
 • Lương: 15.000.000 - 25.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ sư Trắc đạc

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ sư giám sát thi công

 • Hà Nội, Sài Gòn
 • Lương: 8.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 15/06/2021

Trưởng phòng quản lý Bảo hành – Bảo trì

 • Hà Nội, Sài Gòn
 • Lương: 15.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ sư trắc đạc

 • Hà Nội
 • Lương: 8-12 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/04/2021

Kỹ sư giám sát thi công

 • Hà Nội
 • Lương: 8-15 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Nhân viên kỹ thuật bảo hành

 • Hà Nội
 • Lương: 8-15 triệu đồng
Ngày hết hạn: 26/03/2021

Kỹ sư Điện công trình

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 31/10/2019

Đối tác của chúng tôi