Thi công - Bảo hành

Quản lý dự án thi công

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000-20.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Giám sát thi công

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 15/03/2022

Trưởng phòng Thi công cơ điện

 • Sài Gòn
 • Lương: 15.000.000 - 25.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ sư Trắc đạc

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ sư giám sát thi công

 • Hà Nội, Sài Gòn
 • Lương: 8.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 15/06/2021

Trưởng phòng Bảo hành – Bảo trì

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Kỹ sư trắc đạc

 • Hà Nội
 • Lương: 8-12 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/04/2021

Kỹ sư giám sát thi công

 • Hà Nội, Sài Gòn
 • Lương: 8-15 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Đối tác của chúng tôi