Cấp Thực tập, CTV

Trợ lý đào tạo

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 10.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2023

Thực tập sinh Điện tử

 • Hà Nội
 • Lương: 1,000,000 đến 3,000,000
Ngày hết hạn: 28/02/2022

Thực tập sinh Điện tử viễn thông

 • Hà Nội
 • Lương: 1,000,000 đến 3,000,000
Ngày hết hạn: 28/02/2022

Thực tập sinh Thiết kế

 • Hà Nội
 • Lương: 1,000,000 đến 3,000,000
Ngày hết hạn: 28/02/2022

Thực tập sinh Pháp chế

 • Hà Nội
 • Lương: 1,000,000 đến 3,000,000
Ngày hết hạn: 30/11/2021

Thực tập sinh Mua hàng

 • Hà Nội
 • Lương: 1,000,000 đến 3,000,000
Ngày hết hạn: 28/02/2022

Thực tập sinh Kiến trúc – Kết cấu

 • Hà Nội, Sài Gòn
 • Lương: 3,000,000 - 5,000,000
Ngày hết hạn: 28/02/2022

THỰC TẬP SINH NĂM 2021

 • Hà Nội
 • Lương: có hỗ trợ lương
Ngày hết hạn: 15/08/2021

Thực tập sinh HCNS

 • Hà Nội
 • Lương: 2.500.000 - 3.000.000
Ngày hết hạn: 10/06/2021

Đối tác của chúng tôi