Cấp Thực tập, CTV

THỰC TẬP SINH NĂM 2021

 • Hà Nội
 • Lương: có hỗ trợ lương
Ngày hết hạn: 15/08/2021

Thực tập sinh HCNS

 • Hà Nội
 • Lương: 2.500.000 - 3.000.000
Ngày hết hạn: 10/06/2021

Sales Admin

 • Hà Nội
 • Lương: 6.000.000 - 9.000.000
Ngày hết hạn: 20/11/2021

Thực tập sinh Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 2.000.000-3.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Cộng tác viên phiên dịch

 • Hà Nội
 • Lương: Thỏa thuận
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Thực tập sinh kế toán

 • Hà Nội
 • Lương: 1,200,000 - 2,400,000
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Đối tác của chúng tôi