Truyền thông - Marketing

Nhân viên Digital Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 9.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 31/05/2023

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG – PR & SỰ KIỆN

 • Hà Nội
 • Lương: 12.000.000-15.000.000
Ngày hết hạn: 10/07/2022

Nhân viên Edit Video

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 14.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Graphic Designer

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 14.000.000
Ngày hết hạn: 28/02/2022

Giám đốc Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 30.000.000 - 35.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng phòng Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 20.000.000-25.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Thực tập sinh Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 2.000.000-3.000.000
Ngày hết hạn: 28/02/2022

Nhân viên Marketing (Không yêu cầu kinh nghiệm)

 • Hà Nội
 • Lương: 7.000.000 - 10.000.000
Ngày hết hạn: 25/12/2019

Chuyên viên Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 10000000 - 15000000
Ngày hết hạn: 25/12/2019

Đối tác của chúng tôi