Truyền thông - Marketing

Nhân viên Edit Video

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 14.000.000
Ngày hết hạn:

Graphic Designer

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 14.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Giám đốc Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 30.000.000 - 35.000.000
Ngày hết hạn: 20/06/2021

Trưởng phòng Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 20.000.000-25.000.000
Ngày hết hạn: 20/06/2021

Thực tập sinh Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 2.000.000-3.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Nhân viên Marketing (Không yêu cầu kinh nghiệm)

 • Hà Nội
 • Lương: 7.000.000 - 10.000.000
Ngày hết hạn: 25/12/2019

Chuyên viên Marketing

 • Hà Nội
 • Lương: 10000000 - 15000000
Ngày hết hạn: 25/12/2019

Nhân viên SEO

 • Hà Nội
 • Lương: 10,000,000 - 15,000,000
Ngày hết hạn: 31/12/2019

Đối tác của chúng tôi