Điện - Tự động hóa

Kỹ Sư Điện – Tự Động Hóa

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 31/05/2023

Kỹ sư T&C

 • Hà Nội
 • Lương: 13.000.000-17.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng phòng T&C

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000-20.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Kỹ sư Tự động hóa

 • Hà Nội
 • Lương: 10.000.000 - 18.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng nhóm/ kỹ sư thiết kế mạch, lập trình điện tử

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000 - 30.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng)

 • Hà Nội
 • Lương: 6.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn:

Trưởng phòng Bảo hành – Bảo trì

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng nhóm điện tử

 • Hà Nội
 • Lương: 14-18 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Kỹ sư tự động hóa

 • Hà Nội
 • Lương: 7- 10 triệu đồng
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Đối tác của chúng tôi