Điện - Tự động hóa

Kỹ sư Tự động hóa

 • Hà Nội
 • Lương: 10.000.000 - 18.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Trưởng nhóm/ kỹ sư thiết kế mạch, lập trình điện tử

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000 - 30.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng)

 • Hà Nội
 • Lương: 6.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn:

Trưởng nhóm điện tử

 • Hà Nội
 • Lương: 14-18 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Kỹ sư tự động hóa

 • Hà Nội
 • Lương: 7- 10 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Kỹ sư cơ khí R&D

 • Hà Nội
 • Lương: 8-15 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/03/2021

Nhân viên kỹ thuật bảo hành

 • Hà Nội
 • Lương: 8-15 triệu đồng
Ngày hết hạn: 26/03/2021

Kỹ sư Điện tử – Điện tử viễn thông

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 31/10/2019

Kỹ sư Điện công trình

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 31/10/2019

Giám Đốc Chi Nhánh

 • Sài Gòn
 • Lương: 25,000,000 - 30,000,000
Ngày hết hạn: 31/10/2019

Đối tác của chúng tôi