Xây dựng - Kiến trúc

Kỹ sư hiện trường

 • Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 • Lương: 8,000,000 - 14,000,000
Ngày hết hạn: 15/03/2022

Kiến trúc sư

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Giám sát thi công xây dựng

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Thực tập sinh Thiết kế

 • Hà Nội
 • Lương: 1,000,000 đến 3,000,000
Ngày hết hạn: 28/02/2022

Cán bộ An toàn

 • Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 • Lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng phòng Thiết kế

 • Hà Nội
 • Lương: 25,000,000 - 30,000,000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Chỉ huy trưởng Công trình

 • Hà Nội
 • Lương: 15.000.000 -20.000.000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Kỹ sư Kết cấu

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 12.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ sư Trắc đạc

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Đối tác của chúng tôi