Xây dựng - Kiến trúc

Thư Ký Dự Án

 • Hà Nội
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 31/05/2023

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Điện – Cơ Điện

 • Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 • Lương: 12.000.000 - 18.000.000
Ngày hết hạn: 31/05/2023

Tuyển dụng Giám đốc dự án/Chỉ huy trưởng dự án cơ điện

 • Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Sài Gòn
 • Lương: 25.000.000 vnđ - 35.000.000 vnđ
Ngày hết hạn: 31/05/2023

Kỹ sư hiện trường

 • Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 • Lương: 8,000,000 - 14,000,000
Ngày hết hạn: 15/03/2022

Kiến trúc sư

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Giám sát thi công xây dựng

 • Hà Nội
 • Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Thực tập sinh Thiết kế

 • Hà Nội
 • Lương: 1,000,000 đến 3,000,000
Ngày hết hạn: 28/02/2022

Cán bộ An toàn

 • Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 • Lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Trưởng phòng Thiết kế

 • Hà Nội
 • Lương: 25,000,000 - 30,000,000
Ngày hết hạn: 31/03/2022

Đối tác của chúng tôi