Xây dựng - Kiến trúc

Kỹ sư Kết cấu

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 12.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ sư Trắc đạc

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kế toán công trường

 • Hà Nội
 • Lương: 6.000.000 - 8.000.000
Ngày hết hạn: 20/06/2021

Chỉ Huy trưởng công trình

 • Hà Nội, Bắc Ninh
 • Lương: 15.000.000 - 20.000.000
Ngày hết hạn: 20/06/2021

Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng)

 • Hà Nội
 • Lương: 6.000.000 - 15.000.000
Ngày hết hạn:

Nhân viên QA/QC

 • Hà Nội
 • Lương: 7.000.000 - 8.000.000
Ngày hết hạn: 30/06/2021

Kỹ sư trắc đạc

 • Hà Nội
 • Lương: 8-12 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/04/2021

Kỹ sư hiện trường

 • Hà Nội
 • Lương: 8-14 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/04/2021

Kỹ sư kết cấu

 • Hà Nội
 • Lương: 8-14 triệu đồng
Ngày hết hạn: 30/04/2021

Kiến trúc sư

 • Hà Nội
 • Lương: 8-14 triệu đồng
Ngày hết hạn: 20/11/2021

Đối tác của chúng tôi