nhân viên mua hàng

Nhân Viên Mua Hàng

Nhân Viên Mua Hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC · Thực hiện mua hàng vật tư dự án và mua hàng vật tư đúng quy […]

Xem chi tiết

Nhân viên mua hàng

Nhân viên mua hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện mua hàng vật tư dự án và mua hàng vật tư đúng quy trình […]

Xem chi tiết

Nhân viên mua hàng trong nước/ngoài nước

Nhân viên mua hàng trong nước/ngoài nước

Mô Tả Công Việc: – Lập kế hoạch vật tư cho dự án (phối hợp với các bộ phận khác) […]

Xem chi tiết

Đối tác của chúng tôi